Vánoční dovolená 2023

Vánoční dovolená  18.-22.12. 2023

Zástup pro akutní ošetření je zajištěn u p. MUDr. Pavla Ferkála, na středisku lékařů ve Vysokém Mýtě (adresa: Gen. Závady 116, tel. 465 424 805) denně mezi 8. a 10. hodinou

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Jsme tvůrci (vlastní) budouc(t)nosti

Moji milí,

stále častěji slýchám slova: „Co zase asi bude na podzim, to nám to zase začne“…
Bude to takové, jaké si to „uděláme“. Pokud je i vaší volbou, aby na podzim prostě přišel jen podzim, mám pro vás nabídku: Co takhle společně vybudovat svět, jaký chceme mít? To, že my lidé máme potenciál a sílu Zdroje ve smyslu stvoření, t.j.  že pomoci soustředěné mysli tvoříme „venkovní“ realitu, může někomu připadat jako klišé, ale je to tak. Pokud zaměříme pozornost a určitou intenzitou dané tématice věnujeme bdělé myšlenky, toto téma se následně přenese do našeho života a stane součástí našeho prožitkového světa. Když se ohlédnete, co jsme tvořili minulé roky, a co už velmi dobře umíme, stojí jistě za to, zkusit to jinak. Nikdo z nás určitě nechce žít ve strachu, izolaci, utrpení, nemoci, bídě či válečném konfliktu. Proto stojí byť jen za pokus vytvořit společnost i okolní dění tak, aby se nám v něm hezky žilo. V přijetí sebe sama, ve zdraví, lásce, spolupráci a toleranci vůči druhým. Čím více nás bude v obrazech, myšlenkách a snech vytvářet takovouto realitu, s tím větší pravděpodobností se vše zhmotní a bude se proměňovat svět okolo nás podle našich představ.

A pokud se necítíte fyzicky úplně nejlépe, a stojí vám za to, provést změnu i v tom, čím vaše tělo vyživujete, mohu nabídnout proměnu v trojnosti: Za prvé stojí jistě za to, povšimnout si, čím živíte svou mysl, a zaměnit informace s negativním obsahem, vyvolávajícím strach a nejistotu, za jiné, s opačným nábojem. Za druhé zkuste najít v okolí vodu z pramene a vyměnit ji za kohoutkovou či balenou. A za třetí i odlehčit metabolismu stravou bez masa.

Přeji vám krásné dny ve společné tvorbě :-)

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Sdílené zprávy – informace o

 Dovoluji si – se souhlasem paní Mgr. Sabiny Králové, vystudované bioložky a profesionální lékařské tlumočnice, pohybující se v problematice již dvacet let – sdílet její článek o vývoji vakcíny, který vznikl kompilací několika odborných zahraničních studií, renomovaných článků a rozhovorů.

Jako první přišla s vakcínou proti COVID-19 společnost Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2). Tato vakcína dosud není zaregistrovaná, byla však schválena ve Velké Británii k dočasnému použití regulačním orgánem (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) a britským Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí (UK Department of Health and Social Care).

Jedná se o zcela nový, genový typ vakcíny, která byla vyvíjena pod velkým tlakem, a zatímco pro běžné vakcíny je doba testování až 10 let, tato vakcína byla testována jen pár měsíců, což může potenciálně přestavovat velké riziko (i).

U dosud běžně používaných vakcín proti virovým onemocněním se k očkování používá oslabený živý virus, usmrcený virus nebo případně část virového proteinu, při jehož výrobě se využívají geneticky modifikované bakterie či kvasinky, které slouží jako jakýsi bioreaktor pro produkci tohoto proteinu, a tyto vakcíny jsou vyzkoušené a bezpečné.
U genových vakcín (které mohou být typu DNA, či RNA) je tomu však jinak – „bioreaktorem“ se stanou přímo buňky příjemce vakcíny, tj. očkovaného člověka. Do těla je vpraven např. nějaký jiný neškodný virus, do něhož byla (u vakcín typu DNA) vložena DNA cílového viru, která kóduje protein viru. Prostřednictvím toho se do buněčného jádra očkované osoby tedy vloží kus virové DNA, a naše vlastní buňky tak budou vyrábět potřebný protein, na jehož základě bude tělo vytvářet protilátky. (ii)

Jde o zcela nový postup, který ještě u žádné lidské vakcíny použit nebyl. Tento postup může například ovlivnit fungování lidských buněk – takové buňky teoreticky mohou být naším imunitním systémem vyhodnoceny jako nakažené a imunitní systém proti nim tedy může začít zasahovat. V extrémních případech nelze vyloučit ovlivnění genů, které souvisí s propuknutím nádorového bujení, Je možné, že je vakcína bezpečná, skutečností ale je, že není dostatečně otestovaná. (iii)

U vakcíny společnosti Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2), což je genová vakcína typu RNA, je do těla aplikována modifikovaná virová RNA vázaná na lipidové nanočástice, která v hostitelských buňkách vyvolá tvorbu antigenu viru SARS-CoV-2. Na tento antigen pak bude naše tělo reagovat tvorbou protilátek (iv).

Vakcína společnosti Pfizer (COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2) je určena pro osoby starší než 16 let, není tedy určena pro děti. Její bezpečnost a účinnost nebyla u osob mladších než 16 let zkoumána.

Vakcína se podává injekčně ve 2 dávkách, mezi přeočkováním je interval 21 dní. Očkované osoby nemusejí být proti onemocnění COVID chráněny dříve než za 7 dní po 2. očkování. (v)

Stejně jako všechny ostatní vakcíny, ani vakcína COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 nemusí chránit všechny očkované osoby. (vi)

Důležitým faktem je, že nejsou k dispozici žádné nebo jen omezené údaje o vlivu vakcíny na plodnost a těhotné a kojící ženy, a použití vakcíny v těhotenství se nedoporučuje.
U žen v plodném věku by před očkováním mělo být vyloučeno těhotenství a takové ženy musejí být poučeny o tom, že nejméně dva měsíce po podání druhé dávky vakcíny by neměly otěhotnět.
Není známo, zda je vakcína vylučována mateřským mlékem, či nikoli, a proto nelze vyloučit riziko pro novorozené děti a kojence.
Navíc není ani znám vliv této vakcíny na plodnost (vii).

Pokud jde o nežádoucí účinky, dosud byly sledovány cca po dobu 2 měsíců po podání 2. dávky, sledování by však mělo trvat 2 roky. (viii)

V Británii již byly hlášeny 2 závažné nežádoucí účinky po očkování vakcínou v podobě život ohrožující anafylaktické reakce, a to u dvou zdravotnických pracovníků, jimž byla vakcína podána jako jedněm z prvních. Britský regulační úřad Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency proto vydal doporučení, že lidé, u nichž se v minulosti vyskytly významné alergické reakce, touto vakcínou být očkováni nemají. (ix)

Účinnost vakcíny byla stanovena na základě přítomnosti pozitivního testu PCR a alespoň jednoho příznaku COVID-19 (horečka, nový či zvýšený kašel, zvýšená dýchavičnost, zimnice, nová či zvýšená bolest svalů, nově zjištěná ztráta chuti či čichu, bolest v krku, průjem či zvracení). (x)

Není však vůbec jasné a dosavadní údaje ani neukazují, zda použití vakcíny povede ke snížení počtu případů těžkých onemocnění nebo úmrtí (xi).

Pozoruhodné je ovšem i to, že není vyhodnocován vliv těchto vakcín na přenos onemocnění, takže i když by vakcíny byly schopny zajistit ochranu před onemocněním COVID-19, tak nemusejí obdobně omezovat možný přenos onemocnění. (xii)

Když byl na možnost přenosu COVID-19 očkovanými lidmi dotázán šéf společnosti Pfizer Albert Bourla, odpověděl, že si společnost Pfizer „není jistá“, zda vakcína brání přenosu koronaviru s uvedl, že se „jedná o skutečnost, kterou je nutné prozkoumat.“ (xiii)

Podle údajů iDnes bude muset přitom Česko velmi pravděpodobně přijmout odpovědnost za případnou újmu způsobenou očkováním jako podmínku včasného dodání očkovací látky. (xiv)

Jen pro srovnání – ve Velké Británii už bylo uzákoněno, že jak společnost Pfizer, tak další společnosti vyvíjející a vyrábějící vakcíny proti COVID, ale i zdravotničtí pracovníci, kteří vakcínu podávají, jsou zbaveni odpovědnosti a chráněni před veškerými nároky v souvislosti s případnými nežádoucími účinky vakcíny či problémy s vakcínou. (xv)

Výkonný ředitel společnosti Pfizer, Ben Osborn, odmítl na tiskové konferenci odpovědět na dotazy novinářů týkající se toho, že proč byla společnost Pfizer zbavena odpovědnosti a uvedl: „Nesdělujeme žádné údaje týkající se aspektů smlouvy a zejména žádné údaje, které by se týkaly ustanovení o odpovědnosti.“ (xvi)

Ač jsme ujišťováni, že bude očkování zcela dobrovolné, jsou již připravovány tzv. COVIDpasy, tj. průkazy očkování proti koronaviru SARS-CoV-2, který onemocnění COVID-19 způsobuje, jež mají sloužit k tzv. benefitizaci, což znamená, že mají očkovaným v praxi přinášet výhody a umožnit jim např. cestování do zahraničí bez negativního testu PCR, v některých zemích ale třeba i vstup na sportovní utkání či do soukromých podniků (soukromé podniky by tak byly oprávněny požádat při vstupu o tento zdravotní údaj). (xvii)

Tyto snahy se už objevily i v ČR, kdy např. hlavní hygienička Jarmila Rážová, prohlásila, že lidé mají být k očkování motivováni ( „Nechceme zavádět restrikce pro neočkované. Tím cílem je spíše opačný model. Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování.“ ) (xviii) a ministr zdravotnictví (pozn. bývalý) Jan Blatný pronesl při interpelacích v Parlamentu totéž. (xix)

Jedná se tedy o nátlak, který by měl mít jak formu trestů (nemožnost někam vstoupit, např. kina, letadla), tak benefitů (nenošení roušky, atd.). To je v právním státě zcela nepřijatelné a vedlo by to k dělení občanů na dvě kategorie, což už tu v minulosti bylo a důsledky byly strašlivé.
Tento přístup by měl navíc za následek i přímou diskriminaci osob, které ze zdravotních důvodů očkování podstoupit nemohou.

Zarážející to je však zejména proto, že o COVID-19 toho už mnoho víme a také víme, že toto onemocnění má podle údajů Státního zdravotního ústavu smrtnost cca 0,3 % (xx.)
Je tedy zjevné, že současný přístup k řešení celé situace je čistě politické a nikoli vědecké rozhodnutí (xxi) a musíme si klást otázku, zda se nadále necháme ovládat strachem a dovolíme, aby bylo ničeno vše, co předchozí generace tak pracně budovaly.
Protože pokud nic neuděláme, je možné, že ztratíme svou svobodu takřka v přímém přenosu. A součástí svobody je i možnost volby a odpovědnost za vlastní život, která je nám, zdá se, vládním přístupem upírána.

Mgr. Sabina Králová

 

 

Seznam použitých informačních zdrojů:

(i – iii) Rozhovor s viroložkou MUDr. Hanou Zelenou:
https://video.aktualne.cz/dvtv/virolozka-udaje-o-vylecenych-jsou-chybne-cisla-nehraji-vakci/r~24173a16e51b11ea8b230cc47ab5f122/
(iv) Bod 5.1. (v) Bod 4.2 (vi) Bod 4.4. (vii) Bod 4.6 (viii) Bod 4.8. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941452/Information_for_healthcare_professionals.pdf
(ix) https://www.theguardian.com/world/2020/dec/09/pfizer-covid-vaccine-nhs-extreme-allergy-sufferers-regulators-reaction
(x) Bod 5.1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941452/Information_for_healthcare_professionals.pdf
(xi) https://www.bitchute.com/video/j2Nkh7djSzPf/

(xii) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31976-0/fulltext
(xiii) https://thehill.com/news-by-subject/healthcare/528619-pfizer-chairman-were-not-sure-if-someone-can-transmit-virus-after
(xiv) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-covid-19-vakcina-cesko-evropska-komise-investice-vlada.A200817_173728_domaci_aug
(xv) https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html
(xvi) https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-indemnity-safety-ministers-b1765124.html
(xvii) https://www.bitchute.com/video/j2Nkh7djSzPf/

(xviii) https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-rozhovor-jarmila-razova-opatreni-pes-rozvolnovani-zprisneni.A201129_144414_domaci_brzy
(xix) https://www.youtube.com/watch?v=XYQh8ONDOnw
(xx) Bod 12: http://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2020/11/odpov%C4%9B%C4%8F-106_1999-AK-Nielsen-1.pdf
(xxi) https://www.bitchute.com/video/j2Nkh7djSzPf/

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Sdílené zprávy – doporučení, kdy neočkovat

Se souhlasem pana Ing. Václava Hrabáka nabízím sdělení, se kterým souzním:

Doporučení odborníků kdy neočkovat – tisková zpráva

 

Tým odborníků sestavených společností Poočkování z. s. zabývající se dlouhodobě nežádoucími účinky očkování, v němž jsou zastoupeni jak lékaři specializující se na problematiku očkování, tak léčitelé, doporučuje vzhledem k současné epidemiologické situaci a možnosti očkování pro lidi středního věku následující:

 

1. Nedoporučujeme očkování dospělým lidem od 18 do 60 let věku, pokud k tomu neexistují nějaké závažné důvody. Všechny vakcíny na současnou virózu jsou stále v režimu testování, dlouhodobé nežádoucí účinky nejsou a ani nemohou být dosud známy. Veškerá tvrzení o bezpečnosti vycházejí z pouhého předpokladu, nikoliv ze skutečných důkazů. Existuje podezření, že očkování má vliv na hormonální rovnováhu a negativně ovlivňuje hormony zodpovědné za krvácení žen. Existují již léčebné postupy, které minimalizují rizika spojená s virózou, a očkování podle našeho odborného názoru představuje vyšší riziko než prodělání virózy. Nedoporučujeme očkování lidí v plodném věku, zejména těch, kteří ještě uvažují o rodičovství. Pro očkování vakcínou mRNA se používá moderní genetická metoda, která nikdy dříve nebyla povolena k masovému použití.

 

2. Nedoporučujeme očkování všem dětem, pokud k tomu neexistují nějaké závažné důvody. Existuje-li podezření, že očkování může negativně ovlivnit hormonální rovnováhu zejména žen, v období dospívání můžeme očekávat nežádoucí vliv na vývoj pohlavních orgánů dívek i chlapců. Negativní efekt se může projevit teprve za mnoho let, prokázaný statistickými metodami. Do té doby si nemůžeme být vůbec jisti tím, že očkování neovlivní plodnost a zdravý vývoj budoucích generací.

 

3. Z důvodu předběžné opatrnosti nedoporučujeme neočkovaným pobývat delší dobu v blízkosti očkovaných jedinců, zvláště těhotným ženám a ženám, které se právě snaží otěhotnět. Poslední dobou přibývá zpráv, že neočkovaní lidé po delším kontaktu s očkovanými vykazují nestandardní symptomy jako například bolesti hlavy, otupělost, mimomenstruační krvácení, neobvyklé výkyvy v periodě. O možnosti negativního efektu očkovaných na neočkované se uvažovalo již i v klinické studii společnosti Pfizer. Nedoporučujeme očkování lidem, kteří žijí ve společné domácnosti nebo jsou dlouhodobě v blízkém kontaktu s těhotnou ženou či ženou, která plánuje těhotenství. Tyto neobvyklé symptomy je nutné dále vědecky zkoumat, a proto doporučujeme zejména Ministerstvu zdravotnictví a SÚKLu, aby se tímto fenoménem zabývaly.

 

4. O očkování by se měly zajímat výhradně lidé s velmi vysokým rizikem závažných komplikací při onemocnění virózou. To však neznamená, že bychom jim očkování doporučovali.

 

 

Za tým odborníků

 

Václav Hrabák
předseda Poočkování, z. s.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Naděje

Milí přátelé,

dovolte mi sdílet poznání z posledních dní, týkající se dění okolo i v nás.

Pocity strachu, bez-moci a nejistoty, malosti, posilované rostoucím tlakem, chaosem nepřehledností a nelogičností informací, mi evokují obraz osamělého člověka v lodi, zmítané mořskou bouří. Neví, jak zklidnit rozbouřené moře, v okolním šeru nevidí ostatní lodě, nad sebou nevidí oblohu, a nevidí ani vesla ve své lodi.

Možností, kterou máme ve svých rukách (a není to maličkost), je pevně se chopit vesel, která máme po ruce, a jen si jich zatím neuměli nebo nechtěli všimnout. A začít veslovat tak, abychom tu svou loď provedli bez úhony bouří. Soustředěně, s klidem a trpělivostí –  máme na to sílu i zkušenost. A nenecháme-li se svést ze své cesty, za použití vnitřní síly, moudrosti a víry, každá bouře jednou ustane, a my dorazíme ke břehu nebo se objeví pomocný člun.

Každý jsme kormidelníkem své lodi života, každý máme svou osobní cestu. Vaši cestu neznám, a nemohu vám radit, jak a kudy kráčet. Ale mohu s vámi sdílet své osobní poznání, protože i mne učí Život sám.

Vnímám teď jako důležité věnovat soustředěnou pozornost jen tomu, co chci rozvíjet, co pro mne má smysl – rozvoji vztahů k sobě i mým blízkým, osobnímu rozvoji, kterého se týká i mé poslání a práce. Naopak pozornost nevěnuji informacím, které přinášejí negativní pocity, zvláště obavy a hněv. Nejde o to tyto pocity potlačit nebo před nimi utéci, ale nerozvíjet je v sobě, jen je nechat projít, a pokud zůstanou „v těle“, vydat je v podobě právě dostupné fyzické aktivity. Ku pomoci je nám příroda, les, zdravý vzduch, slunce.

K tématu strachu mi opět přišel obraz, spojený se známou pohádkou pana Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula. Barbucha, medvědí strašidlo, je krmený strachem. Zkouší děsit každého, a pokud se ho někdo bojí, roste a sílí. Ke konci pohádky již není, kdo by se bál, a ze strašidla se stává malý psík.

Opakem strachu je důvěra. Pokud budeme posilovat svou důvěru (víru) – v sebe a svou vnitřní sílu, v lidství, sílu spolupráce a soucítění, rozpustíme i strach v nás.

A shrnutí na závěr? Užívejme každý okamžik, ať už sami nebo ve společnosti svých milých, hrajme si s dětmi i bez nich, choďme ven do přírody a zhluboka dýchejme čistý vzduch. Dělejme radost sami sobě, pomáhejme i druhým. Nebojme se a nebuďme naštvaní, neboť  jsme všichni na jedné lodi. Na jedné lodi Života na naší matce Zemi.

A mějme na paměti – před úsvitem bývá největší tma….

Vaše souputnice na cestě životem i lékařka – Katka Kulhánková

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Aktuální provoz ordinace a doporučení preventivní a léčebné

Milí pacienti,

jelikož se objednávací systém osvědčil, bude fungovat i nadále, a vás prosím o spolupráci – – pokud je to možné, k jakémukoli vyšetření se objednejte – buď telefonicky nebo mailem. Ráda vám vyjdu vstříc, jde jen o to, že se dohodneme na konkrétním termínu vaší návštěvy, a bude zabráněno hromadění klientů s různými obtížemi v čekárně i čekání na ulici z důvodu menších prostor interiéru.

Jelikož je nyní „čas respiračních infektů“, aktualizuji postup při prvních projevech nachlazení: Izolace – zůstaňte doma při prvních projevech nachlazení (rýma, bolest v krku, chrapot, zvýšená teplota či kašel, bez závažných komplikací), nejlépe v klidu na lůžku. Absenci oznamte zaměstnavateli, pracovní neschopnost lze vystavit i zpětně 3 dny. Doporučuji bylinkový čaj (např. lípa květ, heřmánek květ, bez černý květ, jitrocel list, divizna květ, popř. směsi na podporu imunity, kašel či průdušky – dle obtíží). Vitamin D3 si navyšte na 5.000 IU za den (lze krátkodobě až 8-10.000IU denně), vitamin C 1 g denně (lze navýšit při akutní infekci až na 5g/den  – dle snášenlivosti, doporučuji rozdělit do více dávek – třeba 5 x 1g. V případě kašle NEUŽÍVEJTE léky na potlačení, ale naopak na odkašlávání, a dbejte pitného režimu. Léky, kašel tlumící, užívejte pouze na noc, a to jen v případě, že Vám kašel nedá spát. Při bolesti v krku lze použít ke kloktání odvar ze šalvěje nebo silně protizánětlivého hřebíčku (pozor, nepolykat) a Priessnitzův zábal na krk. Zvýšenou teplotu do 38 stupňů – pokud cítíte potřebu ji snížit – můžete snižovat dle osobní snášenlivosti a zvyklostí, doporučuji spíše současně protizánětlivě a analgeticky působící léky než paracetamol (nesníží nižší teplotu, nemá jiné účinky, je toxický pro játra).

Nemá smysl první den obtíží volat do ordinace, která je v této době zcela zahlcena, obracejte se na mne, pokud je Váš stav komplikovaný – zvláště déledobější kašel, dušnost, neustupující horečnatý stav apod.

 

Z volně prodejných a  imunitu podporujících prostředků lze doporučit též kolostrum – nejlépe tekuté nepasterizované, v dávce 5x 8ml, pokud není dostupné, pak 4×2 kapsle. Pokud máte dobrou zkušenost s homeopatiky, lze doporučit i tato, preventivně proti CV-19 byla v Indii užita Camphora 1000 s dobrým efektem.
Na základě osobních zkušeností mohu doporučit jako podpůrné prostředky při počínajících obtížích či preventivně krom vitaminů i lichořeřišnici, echinaceu, řebříček a kapky Dubovky (legislativa EU nám zakazuje informovat o léčebných účincích bylinných preparátů, proto můžeme vycházet pouze z herbářů či konkrétních odkazů).
Věřím, že každou situaci zvládneme – díky spolupráci a osobní odpovědnosti.
Prosím, zkuste zaměnit pocity strachu za důvěru a vybírejte z mediálních informací ty, které nevedou k pocitům nejistoty a obavám. Nabízím nadále psychoterapeutickou podporu.

Taktéž nabízím pro ranní ptáčata denně možnost konsultace  od 5 hod. ráno , na obvyklém tel. čísle 465382861 – ale po předchozí mailové či telefonické domluvě.

Velmi děkuji všem za spolupráci.
Vaše Katka Kulhánková, MUDr.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Otevření ordinace

1.6.2011 – otevření ordinace

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření ordinace