Závodní preventivní péče

Ceník závodní preventivní péče

Vstupní, periodické a výstupní prohlídky zaměstnanců na nerizikových pracovištích ( hradí žadatel – firma ):

Cena za prohlídku zaměstnance činí 400,- Kč.
Tato částka obsahuje:
analýzu stávající zdravotní dokumentace (včetně prostudování výpisu od registrujícího praktického lékaře);
anamnestické a fyzikální vyšetření lékařem;
měření a interpretace krevního tlaku;
vyšetření moče chemicky
Objednavatel uhradí i další doplňková odborná vyšetření, pokud to zdravotní stav posuzované osoby nebo dané pracovní podmínky vyžadují. Tato vyšetření jsou nezbytná pro vyjádření ke zdravotní způsobilosti k práci.

Vstupní ( hradí – žadatel – firma ), výstupní a periodické prohlídky u profesí uvedených ve vyhlášce 49/1967Sb. § 13,14 a řidiči motorových vozidel . Periodické preventivní prohlídky v riziku hradí zdravotní pojišťovna.

Cena za prohlídku zaměstnance činí 500,- Kč.
Tato částka obsahuje:
analýzu stávající zdravotní dokumentace (včetně prostudování výpisu od registrujícího praktického lékaře);
anamnestické a fyzikální vyšetření lékařem;
měření a interpretace krevního tlaku;
vyšetření moče chemicky;
orientační oční vyšetření – zraková ostrost, zorné pole, barvocit
analýzu možného vlivu pracovního prostředí na zdraví zaměstnance a přiměřenost jeho zařazení na požadovaný druh práce podle průvodního listu, který je povinen poskytnou zaměstnavatel
Objednavatel uhradí i další doplňková odborná vyšetření, pokud to zdravotní stav posuzované osoby nebo dané pracovní podmínky vyžadují. Tato vyšetření jsou nezbytná k vyjádření zdravotní způsobilosti k práci.

Vstupní, výstupní a periodické prohlídky zaměstnanců na rizikových pracovištích:

Náplň a četnost preventivní prohlídky je určena KHS podle druhu rizika. Periodické preventivní prohlídky hradí pojišťovna. Vstupy a výstupy hradí ( hradí žadatel – firma ) .

Prohlídka pracoviště 1 hodina 500,- Kč
Školení první pomoci 1 hodina 500,- Kč
Očkování – aplikace 150,- Kč + cena vakcíny

Komentáře nejsou povoleny.