Výkony nehrazené poj.

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vyšetření nutné k posouzení způsobilosti k určité činnosti:
a) řidičský průkaz, zdravotní průkaz, sportovní činnost, profesní průkazy
(svářeč atd.) 500 Kč

b) řidiči senioři, studující 250 Kč

c) zbrojní průkaz/prodloužení 600 Kč

d) potravinářský průkaz 400 Kč

Vstupní a výstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele 400 Kč

Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění
200 – 500 Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta pro osob. potřebu 300 Kč

Vyplnění „Návrhu na lázně“ u samoplátce 500 Kč

Zpráva lékaře o úrazu pro komerční pojišťovnu 300 Kč

Nepovinné očkování (nehrazené zdravotní pojišťovnou) – aplikace vakcíny  150 Kč

Celkové vyšetření před operací nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění (plastické
operace, apod.) 500 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení na vlastní žádost 250 Kč

Administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s léčebně preventivní péčí
150 Kč/15 min

Komentáře nejsou povoleny.