Programy včasného záchytu chorob

Mnoho chorob je v současnosti dobře zvládnutelných, jednou z podmínek však je, aby byly zachyceny včas. K tomu nám slouží programy včasného záchytu. Klientům, kteří jsou registrováni v ambulanci, budeme prohlídku aktivně nabízet. Abyste se lépe orientovali, prohlédněte si, prosím, níže uvedený text.

Periodická prohlídka

(Obsah a časové rozmezí prohlídek je obsaženo ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 3/2010 Sb.)
Periodická prohlídka u praktického lékaře je dobrovolným celkovým vyšetřením, které můžete absolvovat jedenkrát za dva roky.

Obsahem periodické prohlídky je:

a) doplnění anamnézy   – kdy lékař cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje možná zdravotní rizika

b) kontrola očkování proti tetanu

c) kompletní fyzikální vyšetření – včetně změření krevního tlaku a orientačního vyšetření sluchu a zraku

d) vyšetření EKG  – u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech

e) laboratorní vyšetření  vzorku krve a moči

Ve věku od 50 let se provádí vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici – TOKS. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta včasného zjištění kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.